Hoe bereiken we onze doelen?

Effectieve takenverdeling

1

Verschillende teams van professionals die experts zijn op een bepaald gebied zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van het project. Elk team heeft actuele kennis op het gebied en past deze toe.

Onze teams bestaan uit de volgende personen:
- Architecten: verantwoordelijk voor het uitvoeren van het architectonisch project, de coördinatie en de controle.
- Architect Gespecialiseerd in "passiefhuizen": verantwoordelijk voor de aanbevelingen de naleving van het concept "passiefhuis". Dit zowel tijdens de voorbereiding als gedurende de uitvoering van het project.
- Technisch architect met ervaring in de bouw van "passiefhuizen": verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de technologie en de kwaliteit van het werk dat in elk van de fasen wordt uitgevoerd;
- Team van ingenieurs, gespecialiseerd in de technische voorziening van huizen en verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van het airconditioningssysteem, het "smart home"-systeem en opwekkings- en monitoringsystemen voor energie door middel van zonnepanelen en andere faciliteiten.

Ons concept: “Zeg niet dat we goede huizen, laat anderen het zeggen."

2

-De Spaanse wetgeving verplicht ons om de draagconstructie van nieuwe gebouwen te verzekeren. Om deze verzekeringspolis af te sluiten, zijn we verplicht om diensten aan te vragen bij een onafhankelijk bedrijf dat bekend staat als de instantie voor technische controle. Dit bedrijf controleert de naleving van de technologie en controleert of de materialen voldoen aan de kwaliteitskenmerken die in het project zijn bepaald. Hiervoor neemt het betonmonsters af en voert periodieke inspecties van bouwwerkzaamheden uit. Op basis van het rapport van de instantie voor technische controle hebben we een tienjarige verzekering afgesloten voor structurele schade.

-We weten dat een lek op een dak een groot probleem kan veroorzaken voor de koper en temeer wanneer het een nieuw huis betreft. Het onafhankelijke instituut voor technische controle houdt, naast het controleren van de constructie van de structuur van het gebouw, toezicht op de waterdichtingswerken van daken en gevels. Op basis van het rapport van de instantie voor technische controle sluiten we een tienjarige verzekering af voor mogelijke lekkages op het dak of in de gevel. Deze beschermt toekomstige eigenaren tegen onvoorziene uitgaven in de toekomst.

- Om te kunnen bevestigen dat je een passiefhuis hebt gebouwd, is het niet voldoende om aan bepaalde normen te voldoen. Het "passiefhuis" moet als zodanig te erkend worden door het Passive House Institute en hiervoor is noodzakelijk: We moeten een onafhankelijke auditor van 'passiefhuizen' inhuren. De auditor controleert, naast het uitvoeren van een gedegen controle op de naleving van bouwtechnologieën, alle berekeningen van ons project. Aan het einde van de constructie wordt de BLOWER DOOR-test uitgevoerd. Deze test controleert of de dichtheid van het gebouw voldoende is, omdat deze functie een integraal onderdeel is van een "passiefhuis". Op basis van het rapport van de auditor van "passiefhuizen" en de resultaten van de BLOWER DOOR-test, erkent het Passive House Institute het gebouw als een "passiefhuis".